Odluka o upisu u programe obrazovanja u šk.god 2016./2017.

U skladu sa Zakonom o ustanovama,  Temeljem čl. 35. stavak 1. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (NN 129/08) i čl. 8. Pravilnika o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije i Statuta , Upravno vijeće Učilišta Janus dana 01.02.2017. donosi

ODLUKU

O upisu u programe obrazovanja u šk.god

2016./2017.

Programi stjecanja srednje stručne spreme, prekvalifikacije i doškolovanja:

 1. Komercijalist, 24 osobe
 2. Prodavač, 24 osobe
 3. Poljoprivredni tehničar opći, 48 osoba

 

Programi osposobljavanja i usavršavanja:

 1. maser/ka, 24 osobe
 2. sobarica, 24 osobe
 3. wellness terapeut/ica, 24 osobe
 4. njegovatelj/ica, 48 osoba
 5. dadilja, 24 osobe
 6. pediker/ka, 24 osobe
 7. kozmetičar/ka, 24 osobe
 8. vrtlar/ica, 24 osobe
 9. proizvođači/ica povrća, voća i cvijeća u plastenicima, 24 osobe
 10. proizvođači/ica povrća, 24 osobe
 11. proizvođači/ica paprike, 24 osobe
 12. pomoćni/a krojač/ica, 24 osobe
 13. proizvođač/ica tradicionalnih proizvoda od mesa, 24 osobe
 14. pizza majstor/ica, 24 osobe
 15. tkalja/tkalac, 24 osobe
 16. oblikovatelj/ica proizvoda od gline, 24 osobe
 17. instalater solarnih sustava-usavršavanje, 24 osobe
 18. pomoćni/a kuhar/ica, 24 osobe
 19. gerontodomaćica, 24 osobe
 20. toplinski izolater u zgradarstvu, 48 osoba
 21. turistički animator/ica, 48 osoba
 22. voditelj/ica seosko obiteljsko turističkog gospodarstva, 24 osobe
 23. uzgajivač/ica ljekovitog bilja i lavande, 24 osobe

Upisati se mogu kandidati koji ima 15 godina , te zadovoljavaju uvjete utvrđene programom.

Uvjeti za upis u navedene programe:

1. pravo upisa u programe imaju sve osobe starije od 15 godina
2. za stjecanje srednje stručne spreme – završena osnovna škola
ili prethodni razred srednje škole,
3. za prekvalifikaciju – stečena stručna sprema za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje,
3. za program osposobljavanja – završena osnovna škola i potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za pojedine struke, završena srednja škola-za programe maser, wellness terapeut, dadilja, turistički animator.
4. za program usavršavanja – završena stručna sprema određene strukovne kvalifikacije

Potrebna dokumentacija za upis:

1. svjedodžbe o završenom prethodnom obrazovanju
2. domovnica/osobna iskaznica
3. rodni list/vjenčani list kod promjene prezimena
4. prijavnica-upisnica

Način izvođenja nastave: Za program: Opći poljoprivredni tehničar  – dopisni 

za programe: Prodavač ,Komercijalist  – konzultativno-instruktivni

Klasa: 602-07/17-01/09
Urbroj: 2158-78-017-1
Karlovac, 1. veljače 2017.

 

Temeljem odluke, ravnateljica Učilišta Janus dužna je oglasiti upis za školsku godinu 2016/2017, najkasnije do _10.02.2017.godine.

U Osijeku, _1.02.2017.___

 

Predsjednik Upravnog vijeća

­­­____________________________