Kako izgleda proces osposobljavanja u Učilištu Janus?

Programi osposobljavanja Učilišta Janus su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuju se u radnu knjižicu.

Važno je napomenuti kako su uvjeti za upis u određene programe osposobljavanja različiti.
Prethodno stečeno obrazovanje - Uvjet za upis u program osposobljavanja za njegovateljicu je minimalno završena osnovna škola.
U sve ostale programe osposobljavanja polaznici se mogu upisati samo nakon završene srednje škole.

Nakon dostavljene potrebne dokumentacije i upisa polaznik-ca mora pohađati određeni broj sati nastave ,prema odabranom programu, te praktičnu nastavu.
Raspored nastave, kao i raspored polaganja ispita oglašava se na oglasnoj ploči/web stranici Učilišta ili se informacije dobivaju u tajništvu Učilišta.
Program osposobljavanja traje u instruktivno- konzultativnom obliku nastave traje otprilike 3-4 mjeseca.
Od toga je dio sati teorijsko-praktična nastava u učionici i praktikumu, dio sati praktična nastava u praktikumu Učilišta, a dio satnice, u nekim programima, praksa u nekoj od ustanova/tvrtki koje pružaju uslugu biranog programa (brige o starijima, nepokretnima i nemoćnima/masaža/administrativni poslovi).

Predmetni ispiti polažu se najduže do deset dana nakon odslušanog predmeta pred predmetnim nastavnikom usmenim/pismenim putem. Praktičnu nastavu organizira i dogovara škola ili u dogovoru s polaznicima - oni sami s nekom od institucija koje se bave istovrsnom djelatnošću.
Poslije položenih svih predmeta i odrađene praktične nastave polaznik-ca može pristupiti polaganju završnog ispita koji se organizira za cijelu grupu najkasnije dva tjedna nakon završetka nastave i praktičnog dijela.

Ukupna cijena programa plativa je na 3-4 rate. U slučaju plaćanja Amex karticom na rate, iznos se uvećava za 500 kuna. Polaznici u školi dobivaju svu potrebnu literaturu, kao i sredstva za rad, osim osobne zaštitne odjeće.