ERASMUS +

19. listopada 2021.

”Nove metode i nove tehnologije u učenju odraslih” ( KA 104) 2019.

U sklopu odobrenog projektnog prijedloga u okviru Poziva za dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu, za Ključnu aktivnost 1 u području obrazovanja odraslih (KA104) Učilište Janus organizira mobilnost, putovanje u Italiju kod projektnog partnera Europass Teacher Academy iz Firence i Švedsku kod partnera Lärcenter Falköping.
Projekt će doprinijeti razvoju i modernizaciji obrazovanja u Učilištu Janus, tj. razvoju novih inovativnih metoda i pristupa za jačanje obrazovnog procesa i profesionalnom razvoju predavača kao i polaznika u području općeg razvoja.
Uz sve to fokus je na razvoju informacijsko komunikacijskih kompetencija (IKT) i korištenja interaktivnih medija u obrazovanju .


Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom korištenja informacija koje se u njoj nalaze.