Erasmus + K122 Projekt ”Cjeloživotno učenje za stvaranje novih mogućnosti u obrazovanju odraslih” završna online konferncija

Na završnom predstavljanju aktivnosti i rezultata Erasmus + projekta Učilište Janus ”Cjeloživotno učenje za stvaranje novih mogućnosti u obrazovanju odraslih” ravnateljica i sudionici su govorili o svojim iskustvima na Erasmus+ projektu koji je upravo završio.

Radilo se na povećanju kapaciteta predavača za poboljšanje transverzalnih i mekih vještina kod odraslih učenika s nižim kvalifikacijama i održivi razvoj u kontekstu cjeloživotnog učenja. Ovime se  doprinosi razvoju društva kao i prijenosu znanja i vještina polaznicima naših programa za povećanje njihovih kapaciteta.
Također, radili smo i na povećanju razine i opsega informiranosti javnosti, posebice odgojno-obrazovnih djelatnika i odraslih, o konceptu cjeloživotnog učenja i kulture održivog razvoja te pokretanju aktivnosti usmjerenih na postizanje ciljeva održivog razvoja i integracije kulture u obrazovanje odraslih i održivo društvo u cjelini. U suradnji s udrugama, osobama s posebnim potrebama organizirali smo aktivnosti sa sadržajima iz područja razvoja mekih vještina uz pomoć kultue i održivog razvoja.

Usvojene su nove metodologije i pristupi u radu s temom razvoja mekih vještina i održivog razvoja, razmjena iskustava i dobre prakse, stvaranje poticajne radne klime i kulture suradnje i snošljivosti, inovativnost i usklađivanje s EU standardima te jačanje nacionalne kulture i svijesti o pripadnosti europskom kulturnom krugu.

Po povratu s mobilnosti, sudionici su izradili plan rada za nadolazeće edukacije s fokusom na teme održivog razvoja i razvoja mekih vještina. Na taj način stečena znanja su stavili u vlastiti nacionalni i regionalni kontekst te osmislili inovativne programe za daljnji rad.

Povećana razina znanja, vještina i informacija o kompetencijama za obrazovanje za integriran i održivi razvoj među predavačima rezultirali su povećanjem broja publikacija /priručnika koje su integrirarani u rad Učilišta i predani na korištenje javnosti putem naše web stranice i društvenih mreža (Instagram i Facebook) Učilišta Janus. Naše rezultate smo  podijelili i sa zajednicom na portalu Epale i medijima iz našeg najbližeg okruženja ( Glas Slavonije , radio postaje) te tako pvećali razinu informiranosti o Erasmus+ projektu Učilišta Janus i mogućnostima Erasmus+ programa uopće.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom korištenja informacija koje se u njoj nalaze.