Kako izgleda proces prekvalifikacije u Učilištu Janus?

Svi programi prekvalifikacije/doškolovanja Učilišta Janus su verificirani od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

Nakon što polaznik-ca preda potrebnu dokumentaciju u tajništvo, te dobije Rješenje o priznaju i razlici ispita, može se upisati.
Polaznik-ca mora pohađati određeni broj sati nastave/skupnih konzultacija iz svakog predmeta, koji su mu propisani rješenjem o razlici ispita, te sate praktične nastave.
Raspored nastave, kao i raspored polaganja ispita oglašava se na oglasnoj ploči/web stranici Učilišta ili se informacije dobivaju u tajništvu Učilišta.
Program prekvalifikacije traje minimalno 6 mjeseci, a doškolovanja (prilikom prelaska iz 3-godišnjeg programa u 4-godišnji program) traje min 1,5 godinu.

Nastava se izvodi u instruktivno - konzultativnom obliku, 50% od propisane satnice za redovni program stjecanja stručne spreme. Od toga se dio satnice izvodi kao skupne konzultacije, na kojima polaznici s profesorom utvrde opseg gradiva i ključna znanja koja se moraju usvojiti. Na individualnim konzultacijama profesor je polaznicima dostupan za konzultacije telefonski ili u školi u točno utvrđenim terminima prema dogovoru.

Predmetni ispiti polažu se po odslušanim skupnim i odrađenim individualnim konzultacijama, pred predmetnim nastavnikom usmenim/pismenim putem. Praktičnu nastavu organizira i dogovara škola ili u dogovoru s polaznicima-oni sami, a s nekom od institucija koje se bave istovrsnom djelatnošću.
Poslije položenih svih predmeta i odrađene praktične nastave polaznik-ca može pristupiti polaganju završnog ispita koji se organizira u rokovima propisanima od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH, a to su siječanj, lipanj i kolovoz.

Cijena školarine za jedan razred je 1500 kn (za prodavača 1200 kn), plativo na dvije rate, svaki ispit 200 kn, te završni ispit 500 kn. Prilikom upisa plaća se 300 kn jednokratno kao trošak upisnine. Polaznici u školi dobivaju informacije za svu potrebnu literaturu, kao i sredstva za rad, osim osobne zaštitne odjeće.