Naziv programa: Pomoćni/a krojač/ica
Uvjet za pohađanje za programa osposobljavanja: - završena najmanje osnovna škola, ili bilo koja četverogodišnja srednja škola (prekvalifikacija) ili tri razreda bilo koje srednje škole (doškolovanje).
- osoba treba biti starija od 15 godina
Posebni uvjeti: -
Isprave potrebne za upis: - svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- svjedodžba (indeks) o prethodno završenom razredu srednje škole ako se upisuje u program doškolovanja
- svjedodžbe svih razreda (indeks) završene srednje škole, odnosno obrazovnog programa određene struke ako se upisuje u program prekvalifikacije
- rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
- domovnica
- ispunjenu upisnica u tajništvu škole
Odobrenje za rad:
Oblik izvođenja nastave: instruktivno-konzultativni
Trajanje programa:
Opis zanimanja:
Stručni predmeti:
Cijena: Upisnina:  kn
Školarina:  kn
Ispit:  kn
Završni ispit:  kn
Za nezaposlene popust