Erasmus + Posjet L.E.A.R.N. Institute Paris u sklopu projekta ”Cjeloživotno učenje za stvaranje novih prilika u obrazovanju odraslih”