Erasmus + K122 Projekt ”Cjeloživotno učenje za stvaranje novih mogućnosti u obrazovanju odraslih”

Erasmus + K122 Projekt ”Cjeloživotno učenje za stvaranje novih mogućnosti u obrazovanju odraslih” .
Sudjelovanjem na tečaju ”Motion and Art for Inklusion” kod domaćina L.E.A.R.N. Institut u Chantillyiju dva djelatnika Učilišta Janus stekla su nova znanja i vještine u pripremi programa kojima će se u Učilištu Janus podizati i razvijati opće kompetencije i transverzalne vještine odraslih polaznika.
Važnost tih kompetencija je nesporna za odrasle osobe jer im omogućuje razvoj sposobnosti koje olakšavaju prilagodbu obrazovanja i života u stalno promjenjivom okruženju. Meke vještine uključuju sposobnosti kao što su komunikacija, timski rad, rješavanje problema, preuzimanje odgovornosti i prilagodljivost, a transverzalne su one koje se mogu prenijeti iz jedne oblasti u drugu, poput kritičkog razmišljanja, organiziranja i rješavanja problema.
One se razvijaju kroz učenje, ali i umjetnost, sport te uključivanje u volontiranje i druge vrste inkluzivnih aktivnosti, a na tečaju smo se upoznali s različitim mogućnostima za razvoj tih kompetencija kod odraslih polaznika.
Sve to doprinijet će unaprijeđenu nastavnog procesa u Učilištu Janus ali i odraslim polaznicima pomoći usvajati i razvijati nove vještine za uspješno prilagođavanje promjenama.

Ova publikacija je ostvarena uz financijsku potporu Europske komisije.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom korištenja informacija koje se u njoj nalaze.